ارس زنجان

98-2432462163+

98-2432462363+

بلوک های استاندارد تزریق پلاستیک

کفشک های فولادی و چدنی ارس رنجان کفشک های فولادی و چدنی ارس رنجان کفشک های فولادی و چدنی ارس رنجان کفشک های فولادی و چدنی ارس رنجان کفشک های فولادی و چدنی ارس رنجان کفشک های فولادی و چدنی ارس رنجان کفشک های فولادی و چدنی ارس رنجان

مدل ها

/ 1

ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺘﺤﺮک ﺑﺪون ﭘﺸﺖ ﺑﻨﺪ

/ 2

ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺘﺤﺮک ﺑﺎ ﭘﺸﺖ ﺑﻨﺪ

/ 3

ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺘﺤﺮک ﺑﺎ ﭘﺸﺖ ﺑﻨﺪ

/ 4

راه ﮔﺎه ﺳﻮزﻧﯽ

/ 5

ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ

سایز ها

095×095

100×130

156×156

156×196

156×246

156×296

190×246

196×196 ​

196×296 ​

196×346

196×396

218×246

218×296

246×246

246×296

246×346

246×396

246×446

246×496

296×296

296×346

296×396

296×446

296×496

296×546

296×596

346×346

346×396

346×446

346×496

346×546

346×596

346×696

396×396

396×446

396×496

396×546

396×596

396×696

396×796

446×446

446×496

446×546

446×596

446×696

446×796

446×896