ارس زنجان

98-2432462163+

98-2432462363+

بلوک تزریق پلاستیک

کفشک چدنی و فولادی

میل و بوش راهنما

قفسه ساچمه ای

کلمپ

فنر‌های قالب

ویرپلیت

سنبه برش و پران